Ogłoszenia Łódź na Spin-off.com.pl > Usługi i Firmy > Usługi finansowe > FAKTORING I LINIA POZYCZKOWA DLA FIRM

Archiwalne: FAKTORING I LINIA POZYCZKOWA DLA FIRM

16.02.2022


FAKTORING kazdego rodzaju,prawdopodobnie najtanszy i najbardziej elastyczny
Ty wybierasz rodzaj faktoringu: z regresem lub bez regresu, z zawiadomieniem Twojego kontrahenta o przeniesieniu należności lub w wariancie tzw. cesji cichej. A zatem śmiało wybieraj formę w jakiej sfinansujemy Twoją fakturę – tak, jak Ci to najbardziej pasuje!
Jedna z form jaka oferujemy to FAKTORING ZAKUPOWY WIELOWALUTOWY[ dostępny równiez w imporcie]
Finansowanie 100% zakupów
Odraczamy termin ostatecznego rozliczenia za zakupy nawet i o 6 miesięcy
Konkurencyjny koszt!
Nasze rozwiązanie spowoduje, że nakłady, zakupy czy inwestycje nie zachwieją płynnością finansową Twojej Firmy. Uregulujemy 100% Twoich zobowiązań wobec dostawców, a Ty łatwo rozterminujesz płatność ceny na raty, przez taki okres, jakiego będziesz potrzebował. .
POŻYCZKA
zabezpieczone pożyczki B2B dla wszystkich
przedsiębiorców, bez wykluczeń branżowych lub ze
względu na formę organizacyjno- prawną.
Kwotowo oferta jest dostępna od PLN 100.000 do
3.000.000, również w walutach: EUR i SEK.
Lepiej niż w banku: pożyczka, jako elastyczna forma
finansowania, może zostać udzielona jako
odnawialna, roczna lub dwuletnia linia - do
wysokości umówionego limitu. Wykorzystanie
linii następuje w formie transz uruchamianych
doraźnie, na życzenie pożyczkobiorcy,
Cały proces przebiega online, bez dokumentów
papierowych, co sprawia, że ubieganie się o finansowanie
jest o wiele szybsze niż aplikowanie do banków
Wyróznia Nas niski koszt finansowania oraz elastycznośc
Gwarantujemy dobór rozwiązań odpowiednich dla
klienta i dostosowanych do specyfiki firmy, w tym np.:
Hipoteka na nieruchomości klienta, jak i osób trzecich,
▪ Zastaw rejestrowy na ruchomościach, w tym towarach, jak i na
należnościach,
▪ Przelew wierzytelności lub ubezpieczenie,
▪ Poręczenia cywilne i wekslowe,
lub inne, indywidualnie uzgodnione.
Nominalny koszt od 13% rocznie
Zapraszam do kontaktu 731-531-144 podzastaw@int.pl
http://www.gotowka-podzastaw.letnet.pl

1 zł